Herintonatie van het Van Damorgel uitgevoerd

Orgelspecialist Wim Diepenhorst van het RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en Erik van Bruggen, adviseur van de orgelcommissie, waren overtuigd dat het orgel niet op de juiste winddruk functioneerde (mogelijk decennialang op 61 mm WK (Water Kolom)).
In onze kerk kwam dit naar voren in de aanspraak en de klank van de orgelpijpen. Bij nader onderzoek bleek dat in het bestek uit 1868 van de orgelmaker Van Dam een winddruk van ± 72 mm WK werd genoemd. Functioneel en historisch gezien was een aanpassing naar een hogere winddruk wenselijk en verantwoord. De orgelcommissie is de kerkrentmeesters erkentelijk voor hun besluit tot deze aanpassing over te gaan. In de week van 18 augustus 2014. moesten veel van de 851 pijpen na de drukverhoging van 61mm WK naar 72 mm WK aangepast ‘geïntoneerd’ worden om een goede toon te produceren. Dit is een zeer specialistisch werk en duurde vier dagen. Een dag stemmen volgde daarna. Het zeer positieve resultaat heeft u vermoedelijk zelf al gehoord. In de intrededienst van Gea Smit, waar ± 250 bezoekers waren, kon het orgel zijn begeleidende rol goed aan. Het heeft veel aan draagkracht gewonnen. De tongwerken (Trompet en Dulciaan) spreken beter aan en zijn nu ook makkelijker te stemmen.
Een bijkomend voordeel is dat het orgel door de drukverhoging ook een fractie hoger klinkt en nu ook voldoet aan de toonhoogte die in het bestek van Van Dam staat, nl. 435 Hz bij 18º C. In de zomertijd is het dan ook geen probleem om met andere instrumenten samen te spelen, zoals fluiten en koperblazers die gangbaar op 440 Hz gestemd zijn. In de winter is het lastiger, dan gaat de stemming van het orgel omlaag door de temperatuur, terwijl de andere instrumenten warm geblazen worden. De orgelcommissie is erg gelukkig met het resultaat en hoopt dat het orgel een mooie toekomst heeft in diensten en concerten.